KIM JESTEŚMY?

SolarNabo powstało z misją wdrożenia do jak największej liczby gospodarstw instalacji fotowoltaicznych. Uważamy, że metody pozyskiwania energii bazującej na odnawialnych źródłach są jedynym rozsądnym kierunkiem, w którym wszyscy wspólnie powinniśmy podążać. 

Nasi inżynierowie zaprojektują, a wysoko wykwalifikowany zespół zamontuje bezpieczną, samowystarczalną elektrownie.

Zadbajmy razem o naszą przyszłość!

Image by Shane Rounce